Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.

Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου.

Ειδικότερα:

 1. Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη - χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 2. Εάν μέσω της ιστοσελίδας μας θίγουμε(χωρίς την πρόθεση μας) πνευματικά δικαιώματα ή παρέχουμε κάποια ενόχληση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, για να προβούμε αμέσως στη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων.

 3. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να υπάρχει σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του ή προς το πνευματικό του δημιούργημα, να επικοινωνήσει, για να διαγραφεί.

 4. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες -επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών- επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Οι επισκέπτες - χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι πληροφορίες που τώρα τους φαίνονται ως ορθές μπορεί να αποδειχθούν στο μέλλον εσφαλμένες.

 5. Σε περίπτωση προσβολής της ιστοσελίδας μας από "χάκερς" είναι αυτονόητο ότι δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για το οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο θα εμφανισθεί στην οθόνη του υπολογιστή σας.

 6. Οι επισκέπτες-χρήστες μπορούν να απευθυνθούν με e-mail σε μας και να εισηγηθούν τη διαγραφή συνδέσμου ή συνδέσμων, εάν διαπιστώνουν ότι το περιεχόμενό τους προωθεί την πορνογραφία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία ή προσβάλλει το Σύνταγμα, το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και τα ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

 7. Η πρόσβαση των ανηλίκων στις σελίδες μας ή στους καταχωριζόμενους συνδέσμους πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των γονέων ή κηδεμόνων τους.

 8. Δεν παρέχουμε καμιά εγγύηση για την ακρίβεια, την αλήθεια ή την αξιοπιστία των καταχωριζομένων πληροφοριών στις ιστοσελίδες μας. Οι επισκέπτες - χρήστες των ιστοσελίδων μας οφείλουν να διασταυρώνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Συνεπώς δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει στον επισκέπτη-χρήστη, εάν αυτός χρησιμοποιήσει τις καταχωριζόμενες στις ιστοσελίδες μας πληροφορίες οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

 9. Τα πρωτογενή δημοσιεύματα της ιστοσελίδας μπορούν να αναδημοσιεύονται χωρίς ρητή άδεια από τους αρθρογράφους μας, με μόνη ηθική υποχρέωση να αναφέρεται η πηγή τους.

 10. Οι ανωτέρω όροι αποτελούν τη συμφωνία ανάμεσα σε μας και τους επισκέπτες - χρήστες της ιστοσελίδας μας, τους οποίους και δεσμεύουν.

 11. Όσοι από τους επισκέπτες-χρήστες δεν αποδέχονται τους ανωτέρω όρους, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των ιστοσελίδων μας και να απομακρυνθούν αμέσως από αυτές.

 12. Επισκέπτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια των ανωτέρω όρων, δεδομένου ότι οφείλει ως μέλος της κοινωνίας να γνωρίζει πως δεν είναι ανεξέλεγκτη καμία ενέργεια, πράξη ή δράση του ανθρώπου σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής κι αν λαμβάνει χώρα, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, απαγορεύσεις ή κανόνες.

 13. Η επίσκεψη και παραμονή στον διαδικτυακό μας τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος