Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Λ.Λυμπερίου 1 - Τ.Κ. 71601 - Ηράκλειο Κρήτης

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η συμμόρφωση σε ορισμένους κανόνες που διέπουν τη ζωή μέσα στο Σχολείο είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν είτε από τη σχολική νομοθεσία, είτε από εσωτερικές ρυθμίσεις. Σκοπό έχουν να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητών τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και στη σχέση τους με το Σχολείο. Προσπάθεια όλων είναι να υπάρχει ένα ήρεμο και υγιές μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε μαθητής αποκτά γνώσεις και αναπτύσσει την προσωπικότητά του.

Στα  πλαίσια της σωστής λειτουργίας του σχολείου, η συνεργασία μαθητών-καθηγητών θεωρείται απαραίτητη. Γι’ αυτό κάθε μαθητής μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο του τμήματος καθηγητή ή στη Διεύθυνση του σχολείου και να συζητά, όχι μόνο οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα που σχετίζεται με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου, αλλά ακόμη και κάποιο προσωπικό του θέμα. Να είναι βέβαιος, ότι θα βρει κατανόηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση του προβλήματος του.

 

Προσέλευση - παρακολούθηση - παραμονή στο σχολείο

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από τις 8:10 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν χτυπήσει το κουδούνι. Στην πρωϊνή σύνταξη (προσευχή) παρευρίσκονται όλοι.

Μαθητής που καθυστερεί την πρώτη ώρα μπορεί να εισέλθει στην τάξη μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα. Η συχνή καθυστέρηση αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

Οι μαθητές που στις ενδιάμεσες ώρες προσέρχονται καθυστερημένα στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή σ’ αυτήν, δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα και παίρνουν απουσία.

Στο μάθημα της γυμναστικής απαραίτητη είναι η φόρμα. Οι μαθητές χωρίς φόρμα παίρνουν απουσία, η οποία έχει επίπτωση στη βαθμολογία του μαθήματος. Αν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχει στις ασκήσεις, παραμένει στο χώρο άθλησης και παρακολουθεί το τμήμα του. Η απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής γίνεται μόνο έπειτα από γνωμάτευση γιατρού και αίτηση του κηδεμόνα.

Η θέση κάθε μαθητή στην αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές.

Μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας όλοι οι μαθητές, πλην των επιμελητών, βγαίνουν στο προαύλιο. Αν υπάρχει ειδικός λόγος για να παραμείνει κάποιος μέσα στην αίθουσα κατά την ώρα του διαλείμματος, παίρνει άδεια από τον εφημερεύοντα καθηγητή.

Τις ώρες λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η έξοδος τους από αυτόν. Όσοι βρίσκονται εκτός σχολικού χώρου χωρίς άδεια τιμωρούνται. Αν κάποιος χρειαστεί να φύγει (λόγοι υγείας, οικογενειακοί, σοβαροί προσωπικοί) μπορεί μόνο με άδεια του Διευθυντή, αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας του.

Σε περίπτωση αποβολής από το μάθημα, ο μαθητής παρουσιάζεται στο Γραφείο του Διευθυντή. Εάν ο μαθητής συνεχίζει τις ωριαίες αποβολές, ο υπεύθυνος καθηγητής ειδοποιεί τους γονείς και μπορεί να ζητήσει τη σύγκλιση του συμβουλίου του τμήματος (απαρτίζεται από τους διδάσκοντες καθηγητές και το 5μελές μαθητικό συμβούλιο) για να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης ή την επιβολή άλλων πειθαρχικών κυρώσεων.

Μετά από κάθε μονοήμερη ή πολυήμερη αποβολή οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο με τον κηδεμόνα τους.

 

Συμπεριφορά μαθητών

Γενικά οι μαθητές οφείλουν:
Να είναι ευγενείς, να χρησιμοποιούν κόσμιο λεξιλόγιο και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά.
Να σέβονται τους συμμαθητές, τους  εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του Σχολείου.
Να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων.
Να υπακούουν στις παραινέσεις των εκπαιδευτικών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου.
Να σέβονται και να προστατεύουν τη σχολική περιουσία, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους.

Οι μαθητές οφείλουν να λύνουν τις διαφορές τους µε συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση βίας. Η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και σε απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.

Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες, την αυλή και όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.

Οι μαθητές, που προκαλούν φθορά ή ζημία στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχονται πειθαρχικά. Η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει τους ίδιους.

Δεν επιτρέπεται να φέρνουν οι μαθητές μπάλες στο σχολείο αφού το σχολείο διαθέτει όλο το απαραίτητο αθλητικό υλικό. Οι μπάλες που φέρνουν στο σχολείο μαθητές θα παραμένουν στο σχολείο μέχρι να τις ζητήσουν οι κηδεμόνες των μαθητών.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου δεν συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος και αποσπά την προσοχή των μαθητών. Επομένως δεν επιτρέπεται η χρήση τους στο χώρο του σχολείου αφού η ανάγκη για επικοινωνία των μαθητών με τις οικογένειές τους καλύπτεται από τα τηλέφωνα που διαθέτει το σχολείο. Τα κινητά που θα βρίσκονται στην κατοχή μαθητών θα παραμένουν στο σχολείο μέχρι να τα ζητήσουν οι κηδεμόνες των μαθητών.

Το κάπνισμα είναι καταστροφικό για την υγεία, σωματική, πνευματική και ψυχική. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται απολύτως σε όλους τους δημόσιους χώρους και συνεπώς και στο σχολείο. Μαθητές που καπνίζουν στους χώρους του σχολείου ελέγχονται πειθαρχικά.

 

Απουσίες

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή εφόσον:
Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που έγιναν το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 64.
Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114 από τις οποίες οι πάνω από τις 64 πρέπει να είναι δικαιολογημένες.

Το όριο των απουσιών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας στη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι μέχρι δέκα (10) ημέρες, με απλή δήλωση που προμηθεύεται από τη Γραμματεία την οποία συμπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος στο σχολείο (μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά).

Αν ο μαθητής απουσιάσει πάνω από δύο συνεχόμενες ημέρες η δικαιολόγηση των απουσιών του γίνεται από τον κηδεμόνα με Ιατρική βεβαίωση.

Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από το σχολείο μέσα στις δέκα (10) επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιστροφής του μαθητή.

 

Τήρηση κανονισμού

Η μη πλήρης συμμόρφωση των μαθητών προς τους κανόνες αυτούς συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις που αφορούν επίπληξη και ενημέρωση του γονέα, μη-συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή σχολικές ομάδες, καθώς και ωριαίες, ημερήσιες ή πολυήμερες αποβολές. Η σοβαρότητα ενός παραπτώματος ή η επανάληψη αυτού είναι δυνατόν να οδηγήσει ακόμα και στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο, μετά από απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων.

© Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού - Λ.Λυμπερίου 1 Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης - 35°20'03.2"N 25°09'46.8"E
Τηλ. 2810229231 - Φαξ: 2810343414 - Email: mail@gym-n-alikarn.ira.sch.gr

«Η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στη μόρφωση και στην παιδεία,
και όχι στα αγαθά που δίνει και παίρνει η τύχη.» Πλούταρχος